System "DOMAR-EURODOME®" to:


- Najpowszechniej na świecie i w Polsce stosowany system magazynowania soli i nawozów sztucznych.

Od 1947 roku wybudowano przeszło 7000 obiektów do magazynowania soli i nawozów sztucznych - głównie w USA i Kanadzie. Największe z obiektów funkcjonują od wielu lat jako terminale przeładunkowe materiałów sypkich.
Od 1996 roku wybudowano w Europie przeszło 300magazynów, z czego DOME INTERNATIONAL Sp. z o.o. wykonała w Polsce 183 magazynów oraz w Rosji poprzez swoją spółkę- córkę DOME RUSSIA Ltd - 25 obiektów
W USA, Kanadzie, W. Brytanii i w Polsce stanowią one przeszło 80 % obiektów eksploatowanych przy zimowym utrzymaniu dróg, ulic i autostrad.
Podczas zimy 2009/2010 łączna pojemność eksploatowanych w Polsce magazynów typu EURODOME® przekraczyła 200.000T (około 30% zużycia soli podczas akcji zimowych).

Głównym użytkownikiem w Polsce jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (dawniej GDDP); na 92 magazynów 13 to jedno i dwu-bramowe obiekty o kształcie eliptycznym, pozostałe to jedno-bramowe magazyny okrągłe.
Pozostałe wybudowano dla Zarządów Dróg Wojewódzkich - 31 obiektów, przedsiębiorstw komunalnych oraz koncesjonariuszy autostrad A1, A2 i A4. Największym w Polsce i równocześnie na kontynencie europejskim jest magazyn D50-3P wybudowany na terenie Zakładu Produkcyjnego firmy GER-POL w Tarnówku.
Obecnie zarówno w W. Brytanii, jak i w Polsce na obwodach utrzymania autostrad są budowane wyłącznie magazyny typu EURODOME®. Są to przede wszystkim obiekty "eliptyczne" dwubramowe - ze względu na łatwość i niski koszt rozładunku soli z wysokotonażowych pojazdów bezpośrednio w magazynie oraz ze względu na szybkość załadunku solą i solanką solarek. Ten ostatni czynnik jest szczególnie ważny z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa i spełnia wymagania określone w międzynarodowych standardach oraz PROGRAMACH ZAPEWNIENIA JAKOŚCI ZIMOWEGO UTRZYMANIA.
 

Magazyn DE 25x32 na OUA Brzęczkowice

Magazyn DE 22x28 na OUA Bolewice (A2)

Magazyn DE 22x28 na OUA Pelplin (A1)


Ze względu na bezfundamentową konstrukcję i zamknięcie wszystkich operacji wewnątrz magazynu system ten spełnia najbardziej surowe reżimy ekologiczne.
W Rosji - na terenie Sankt Petersburga wykonaliśmy 3 magazyny o łącznej pojemności 12 000 Mg.
W "obłasti" moskiewskiej po wykonaniu w 2003 roku dwóch magazynów rozpoczęliśmy realizację kompleksowego programu ekologicznego składowania soli drogowej - 22 magazynów, których budowę zakończyliśmy w 2006r.

- Najbardziej Ekologiczny System jaki dotąd opracowano!

Konstrukcje "EURODOME®" są zakwalifikowane przez ekspertów ochrony środowiska jako nie zagrażające środowisku naturalnemu (Raport Oddziaływania na Środowisko udostępniamy nieodpłatnie - na etapie występowania o Warunki Zagospodarowania i Zabudowy). Dzięki temu stosowane są uproszczone procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Magazyny "EURODOME®" są dopuszczone do budowy i eksploatacji na terenie parków narodowych, w pobliżu wielkich skupisk ludzkich (m.in. w centrach wielkich miast), jezior, rzek i miejsc poboru wody.

- Najtrwalszy i najbardziej dostosowany do potrzeb system - pod względem pojemności i kształtu (od 500t do 100.000t w magazynach okrągłych, eliptycznych i baryłkowych), jaki dotąd opracowano.
Konstrukcja magazynu jest trwale odporna na długotrwale oddziaływanie silnie korozyjnego środowiska oraz uderzenia najcięższym sprzętem (potwierdzone w trakcie przeszło 50 letniej eksploatacji).
W zależności od wymogów pojemnościowych oraz warunków terenowych może być zaproponowane najkorzystniejsze rozwiązanie. W szczególnych przypadkach możliwe jest dostosowanie kształtu magazynu do wymiarów działki - okrągły, eliptyczny lub na przykład dla działki klinowej - magazyn o kształcie "jajowatym" (np. Balice koło Krakowa).

Magazyny DOMAR-EURODOME można także bez trudu przystosować do instalacji wytwornic solanki i chlorku wapnia (pomieszczenie wydzielone wewnątrz magazynu lub przybudówka na zewnątrz).

- Najbardziej ekonomiczny system jaki dotąd opracowano.
Najstarsze magazyny soli drogowej wykonane w systemie DOMAR eksploatowane są od przeszło 50 lat. Największe obciążenia śniegiem i huraganowe wiatry są im niegroźne. Drewniana- w kształcie kopuły- konstrukcja dachu zapewnia ciągłe utrzymywanie soli i innych materiałów w stanie suchym i sypkim. Dzięki temu zapewnione jest bardzo efektywne ich stosowanie (np. rozsypywanie na jezdnie) i monitoring wysypu.
Wysoki stopień prefabrykacji oraz technologia i stosowane procedury umożliwiają nadzwyczaj szybki okres budowy - w konsekwencji najniższe ceny oraz najkrótsze okresy realizacyjne.